Zákon o matrikách PDF

Beenode.cz Zákon o matrikách Image
Trávit čas knihou Zákon o matrikách! Na našem webu beenode.cz najdete knihu Zákon o matrikách a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!
Komentář zákona o matrikách je veřejnosti předkládán v okamžiku, kdy uplyne téměř jeden rok od jedné z nejzásadnějších změn právního řádu České republiky – rekodifikaci soukromého práva. Uvedené bylo odstartováno přijetím nového občanského zákoníku – zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník s tím, že uvedený zákon nabyl účinnosti dnem 1. ledna 2014. V rámci této rekodifikace se součástí občanského zákoníku stala i právní úprava tzv. rodinného práva. Komentář se zabývá problematikou jednoho z nejstarších a dosud funkčních informačních systémů, který se vztahuje k fyzickým osobám. Důvodů pro zpracování tohoto komentáře je několik. Vedle již uvedené rektifikace soukromého práva a na ní navazující zásadní novelu zákona o matrikách je třeba vyjít i ze skutečnosti, že je této problematice věnována v odborné literatuře minimální pozornost. Komentář by měl shrnout poznatky z této oblasti a poskytnout nezbytné základní informace pro zabezpečení výkonu státní správy na úseku matrik, jména a příjmení. Pro dokreslení je u některých ustanovení uveden text důvodové zprávy, odkaz na novely, odkaz na související zákony, je doplněna i literatura, judikatura a současně jsou uvedeny i odkazy na stanoviska Ministerstva vnitra České republiky.
INFORMACE
ISBN 9788073805258
AUTOR Václav Henych
VELIKOST SOUBORU 9,16 MB
STÁHNOUT ČÍST

301/2000 Sb. Zákon o matrikách - Účetní portál

Zákon o matrikách, jménu a příjmení 2018 - aktuální úplné znění (zákon č. 301/2000 Sb.) Zákon o mezinárodním právu soukromém 2016 - aktuální úplné znění (zákon č. 91/2012 Sb.)

Zákon o matrikách s komentářem | BLANKET SERVIS

Zákon o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů: 2: 578/2002: novelizuje: Zákon, kterým se mění zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 320/2002 Sb. 1: 52/2003: úplné znění

SOUVISEJÍCÍ KNIHY

Slávia Praha.pdf

Ťahák - Angličtina.pdf

Stomatologie.pdf

Těstoviny - sada.pdf

Kuchařka pro diabetiky.pdf

Time management jako duchovní úkol.pdf

Tichí spoločníci.pdf

Praktický technický slovník anglicko-český a česko-anglický.pdf

Pábitel Jiří Menzel.pdf

Úplné znenia zákonov 30/2015.pdf

Lov rýb na udicu.pdf

Frajer.pdf

Malí pomocníci na gazdovstve.pdf

Krutokradma.pdf

Karel Janoušek.pdf

Meč Damoklův.pdf

Religa.pdf

Slovenské príslovia, porekadlá, úslovia a hádanky.pdf

V Choči je naisto čosi.pdf

Nebe, peklo, ráj.pdf